Khung Zon Ép Kính

Posted by admin 21/11/2015 0 Comment(s) Báo Giá Tổng Hợp,

Thành Chi Mobile gửi đến Quý đại lý bảng báo giá khung zon viền màn hình chuyên dùng để ép kính điện thoại, máy tính bảng.

STTBảng mã doong<50c50c ~ 100c>100c
1Khung Doong IPhone 4G / Iphone 4S7.0006.0005.000
2Khung Doong Iphone 5G / Iphone 5S11.00010.0009.000
3Khung Doong Iphone 6 Plus28.00026.00023.000
4Khung Doong Iphone 6G20.00018.00015.000
5Khung Doong IPhone 6S120.000110.000100.000
6Khung Doong Iphone 6S Plus140.000130.000120.000

Write a Comment